چطور کار میکند

بعد از عضویت شما می توانید سایت های خود را برای ارسال ترافیک ثبت کنید. همچنین شما می توانید با دیدن سایت های کاربران ، ترافیک رایگان کسب کنید و یا اینکه پکیج های ترافیکی ما را خریداری کنید.

چطور کار میکند ?

 • اضافه کردن وب سایت

  وب سایت را ثبت کنید، حالا آماده اید.
  1. امکان درج وب سایت با تعیین تعداد بازدید در ساعت.
  2. امکان تعیین تعداد کل بازدید از یک وب سایت.
  3. امکان تعیین مرورگر و سیستم کاربر جهت نمایش وب سایت.
  4. امکان محدود کردن بازدیدکنندگان بر اساس کشور.
  5. امکان انتخاب مبدا بازدیدها از وب سایت شما.

 • کسب امتیاز

  مشاهده وب سایت های سایر کاربران و کسب امتیاز بیشتر.
  1. هر 1 امتیاز برابر با 10 ثانیه بازدید.
  2. امکان خرید بازدید از طریق پکیج های سایت
  3. امکان جمع آوری امتیاز با مشاهده وب سایت های دیگران

 • دریافت بازدیدکنندگان رایگان

  زمانیکه امتیاز کسب کنید ، دیگران شما را می بینند.